Chính sách bảo mật

Lời cảm ơn

Đầu tiên xin cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ khắc laser của Gia công khắc laser. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bạn đã tin tưởng và cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi. Chúng tôi có tránh nhiệm và nỗ lực phải bảo vệ thông tin của bạn.

Cam kết của chúng tôi

Tại Gia công khắc laser, chúng tôi coi trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi và bạn hiểu rõ rằng thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn, vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực bảo mật và xử lý cẩn thật thông tin của bạn đã chia sẻ với chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khắc nhau có liên quan đến dịch vụ, bao gồm:

  • Thu thập thông mà bạn đã cung cấp trực tiếp với chúng tôi.
  • Thông tin mà bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  • Thông tin chúng tôi thu thập được từ bên thứ ba

Trước khi chúng tôi thu thập thông tin bạn có quyền đồng ý là có hoặc không để chúng tôi có thể thu thập. Việc bạn cho chúng tôi thu thập thông tin là bạn đã tin tưởng chúng tôi vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn mà chúng tôi đã thu thập được để:

  • Cung cấp các dịch vụ khắc laser mà bạn yêu cầu
  • Cung cấp nội dung và tư vấn cho bạn
  • Đối tác kinh doanh là những công ty uy tín được tin cậy có thể cung cấp thêm thông tin và dịch vụ mà bạn có thể cần
  • Thi hành pháp luật: Khi chúng tôi được cơ quan an ninh nhà nước yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ với chúng tôi về chính sách bảo mật thông tin

 64 Phạm Nhật Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0904.670.488 – 0961.237.328
Email: dichvukhaclaser@gmail.com
https://www.facebook.com/giacongkhaclaser.vn/